Όροι πωλήσεων

ΑρχικήΌροι πωλήσεων

* Τα έξοδα μεταφορικών βαρύνουν τον πελάτη.
* Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και για λογαριασμό του αγοραστή.
* Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.
* Για κάθε διαφορά συμφωνείται ρητά αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια Θεσσαλονίκης.