Μπεντονίτης

ΑρχικήΠΡΟΪΟΝΤΑArchive by "Μπεντονίτης"

Μπεντονίτης

 

O μπεντονίτης είναι το πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από το αργιλικό ορυκτό μοντμοριλλονίτη, (σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%), και σχηματίζεται από την εξαλλοίωση όξινων ηφαιστειακών πετρωμάτων.

Όταν η περιεκτικότητα σε μοντμοριλλονίτη είναι μικρότερη (60-80%), το υλικό χαρακτηρίζεται ως “μπεντονιτική άργιλος”.

Ιδιότητες και χρήσεις μπεντονίτη

 

Ο μπεντονίτης  χαρακτηρίζεται από μεγάλη ικανότητα απορρόφησης , υψηλή πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, δυνατότητα να δρα σαν συνδετικό υλικό. Μπορεί να απορροφήσει μεγάλο ποσοστό νερού (περίπου το 75% του όγκου του).

Χρησιμοποιείται :

σε γεωτρήσεις πετρελαίου (πολφός, λειαντικό, στεγανοποιητικό)

σε υδρογεωτρήσεις (στεγανοποιητικό, καθαριστικό τοιχωμάτων),

στη σφαιροποίηση σιδηρομεταλλεύματος

σε άμμους χυτηρίων

στην ταφή ραδιενεργών αποβλήτων

στην κατασκευή φραγμάτων (συνθετικό τσιμεντενέσεων)

σε διαυγαστικές και αποχρωστικές γαίες

σε κεραμικά

στη χαρτοποιία

στη βιομηχανία καλλυντικών

σε απολυμαντικά

σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα

στη διάθεση στερεών αποβλήτων κα

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος