ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δονητικό τραπέζι

Περιγραφή

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Μηχανικές μονάδες τριβής από 1 – 20 TPH.Θερμικές από 0,25 – 1 TPH. Δευτεροβάθμια τριβή 3-10 TPH