ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατασκευή πυρήνων

Περιγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΩΝ

2,5 – 120 λίτρα εργασίας με ημι-αυτόματους σκοπευτές πυρήνα για την σκληρηνση και την θεραπεία με θερμότητα του φυσικού αερίου.